TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FALU TÁMOGATÁSRÓL

Home / Közérdekű / TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FALU TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FALU TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FALU TÁMOGATÁSRÓL

Iratazonosító: 3097235298

Támogatott: Bocska Község Önkormányzata

Cím: 8776 Bocska, Bocskai u.4.

Adószám: 15436612-1-20

MFP azonosító: 1004209881

Projekt azonosítója: 3087608932

Támogató: Magyar Állam

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be.

A pályázat sikeres volt, és a vissza nem térítendő támogatás összege: 4 921 250 Ft.

A projekt címe: Fűnyíró traktor és hótoló lap beszerzése Bocskán

Az önkormányzat nem rendelkezett a beszerzett eszközhöz hasonló jellegűvel, a településüzemeltetési feladatokat végző közmunkások tevékenységét csak kézi szerszámokkal tudtuk támogatni. A fejlesztés hozzájárul a falu megtartó erejének a növeléséhez, mert segíti elvégezni azokat a munkákat is, amelyre a helyi lakosoknak nincs megfelelő gépi kapacitása. Fontosnak tartjuk a vonzó településkép kialakítását, mert így hozzájárulhatunk az itt élők minél jobb életminőségéhez.

A fűnyíró önállóan, a tavasztól késő őszig tartó időszakban hasznára válik a településnek, a

parkok, közterületek rendben tartásában. Télen, pedig természetesen hóeltakarításra használjuk a járdáknál, illetve intézmények, temető, bolt, orvosi rendelő balesetmentes és könnyebb megközelítése érdekében.

Az eszközökre jellemző a környezetbarát és költséghatékony működés. A projekt így hozzájárul a

környezettudatossághoz, az energiahatékonysághoz.

A projekt keretein belül megvásárolt eszköz: 1 darab Kite x590 típusú fűnyíró, hozzá tartozó kaszával, és hótoló lappal.

A pályázat keretein belül valósult meg a projekt előkészítés és a kötelező nyilvánosság biztosítása is.

A projekt lezárása 2020.10.08-án történt meg.

A Tájékoztató táblát az önkormányzat épületére, a Falutáblát pedig a település közigazgatási határát jelző útjelző táblára elhelyeztük.

Csák Szilvia, polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FALU TÁMOGATÁSRÓL

Iratazonosító: 3016009892

Támogatott: Bocska Község Önkormányzata

Cím: 8776 Bocska, Bocskai u.4.

Adószám: 15436612-1-20

MFP azonosító: 1004209881

Projekt azonosítója: 3007258579

Támogató: Magyar Állam

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi rendelő című, MFP-HOR/2019 kódszámú pályázati kiírásra, pályázatot nyújtott be.

A pályázat sikeres volt, és a vissza nem térítendő támogatás összege: 4 266 552 Ft.

A projekt címe: Bocskán, a hátrányos helyzetű településen a háziorvosi ellátás fejlesztése

A sok hátránnyal küzdő településen az önkormányzat végrehajtotta az orvosi rendelő részleges belső felújítását, illetve az elavult berendezési tárgyak részleges cseréjét. A projekt része volt még a projekt előkészítés, lebonyolítás költsége. A fejlesztés költsége összesen: bruttó 4 266 552 Ft, amely magában foglalja az építési, eszközbeszerzési, illetve egyéb, általános költségeket. A pályázat keretein belül valósult meg a projekt előkészítés és a kötelező nyilvánosság biztosítása is.

Az alap egészségügyi szolgáltatásoknak helyet adó épületrész állapota nem volt megfelelő, ezért az

felújításra szorult. Ezen kívül bútorbeszerzést hajtottunk végre, az ellátás magasabb színvonala és jobb munkakörülmények biztosítása érdekében. Orvosi forgószék, kórtermi szék, illetve várótermi pad került beszerzése.

Mindez elsősorban a helyi lakosság életszínvonalának emelését, az alapvető egészségügyi

ellátásokhoz való hozzáférés jogának biztosítását szolgálja.

A Tájékoztató táblát az önkormányzat épületére, a Falutáblát pedig a település közigazgatási határát jelző útjelző táblára elhelyeztük.

Csák Szilvia, polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FALU TÁMOGATÁSRÓL

Iratazonosító: 3033713118

Támogatott: Bocska Község Önkormányzata

Cím: 8776 Bocska, Bocskai u.4.

Adószám: 15436612-1-20

MFP azonosító: 1004209881

Projekt azonosítója: 3020625318

Támogató: Magyar Állam

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temető fejlesztése című, MFP-FFT/2019 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be.

A pályázat sikeres volt, és a vissza nem térítendő támogatás összege: 4 996 543 Ft.

A projekt címe: A meglevő ravatalozó felújítása, temetői infrastruktúra fejlesztése Bocskán

Bocskán a ravatalozó épületének állapota már nem felelt meg a mai kor követelményeinek. Az épület állaga leromlott, felújításra szorult, és a legnagyobb probléma, hogy nem rendelkezett WC helyiséggel. Hiányzott a temetőben megfelelő közlekedési útvonal is.

A fejlesztések során a ravatalozó épülete megújult, létrehozásra került az illemhelyiség, illetve a közlekedési útvonal, a térkövezés is elkészült.

A támogatási összegen felül az önkormányzat saját önrésszel is hozzájárult a projekt sikerességéhez. A fejlesztés eredményeként tartósan megoldjuk Bocska község temetői szolgáltatásainak a törvényi szabályozások szerinti működését, és hosszabb ideig csak az üzemeltetés és kisebb javítási költségek fognak önkormányzati teherként jelentkezni.

A pályázat keretein belül valósult meg a projekt előkészítés és a kötelező nyilvánosság biztosítása is.

A Tájékoztató táblát az önkormányzat épületére, a Falutáblát pedig a település közigazgatási határát jelző útjelző táblára elhelyeztük.

Csák Szilvia, polgármester

Comments are closed.